تخت بیمارستان

هیچ محصولی یافت نشد.

تخت بیمارستان یکی از مهم ترین تجهیزات هتلینگ و بستری بیمار در بخش های مختلف مراکز درمانی از قبیل ICU CCU و سایر بخش ها می باشد.

تخت بیمار برای نگهداری و مراقبت از بیمار در خانه یا مراکزدرمانی مورد استفاده می باشد. تخت بیمارستانی اغلب با استفاده از دسته های تنظیمی موسوم به هندل مکانیکی تنظیم می شوند. با اینحال استفاده از تخت برقی امروزه در مراکز درمانی جایگزین تخت مکانیکی بیمار شده اند.

تخت برقی بیمار با استفاده از یک کنترل و از طریق قسمت های مجزای موسوم به شکن تنظیم می شوند. از مزایای تخت بیمار برقی بیمارستانی نسبت به تخت های مکانیکی قابلیت تنظیم ارتفاع و کنترل از طریق ریموت می باشد.

تخت های بستری بیمار در مدل های تخت بیمار تک شکن, دوشکن, سه شکن در بازار موجود می باشد.

سطح تخت بیمار عموما از جنس ABS با قابلیت شستشو و ضدعفونی شوندگی ساخته می شوند تا پرستار یا کادردرمانی بتوانند بهترین مراقبت درمانی را از بیماران دارای ناتوانی های حرکتی شدید از جمله فلج کامل داشته باشند.

سرتختی این مدل ها دارای تنوع رنگ , دارای تنوع انواع بدساید پوشش رنگ الکترواستاتیک مجهز به ضربه گیر و پایه سرم امکان نصب مانکی بار و سایر تجهیزات و وسایل ارتوپدی می باشند.

تخت هایی با قابلیت داشتن سوراخ در قسمت میانی این امکان را برای بیماران دارای محدودیت حرکتی فراهم می کند تا امکان دستشویی رفتن رو هم داشته باشند.

هاسپکسا با فراهم آوردن لیست قیمت تخت بیمارستانی شما در انتخاب مناسب تخت مورد نیازتان همیاری می کند.