Search Results for سیفتی باکس

  • سیفتی باکس 5 لیتریسیفتی باکس 0.5 لیتری

    سیفتی باکس درب فشاری

    شروع از : ۱۰,۸۰۰ تومان
    سیفتی باکس درب فشاری مناسب برای جمع آوری پسماندهای تیز و برنده عفونی ، انتقال و دفع مناسب پسماندها - ساخته شده از مواد بسیار مقاوم برای حفاظت اشیاء آلوده و برنده - درب این محصول بسیار محکم و ایمن بوده که باعث جلوگیری از خروج سر سوزن و اشیاء تیز و آلوده به بیرون از باکس می شود.