نتیجه جستجو برایلایت کیور

روکش لایت کیور

مشخصات روکش لایت کیور

از جمله ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی، لایت کیور می باشد. از لایت کیور برای مستحکم کردن مواد دندانپزشکی از جمله کامپوزیت ها در دهان استفاده میشود. این ابزار از جمله وسایل و ابزارآلاتی است که بطور مستقیم در دهان بیمار قرار می گیرد و به دلیل این تماس امکان انتقال ویروس های مختلف را دارا می باشد. هرچند کلیه ابزارهای دندانپزشکی بعد از هر بار استفاده برای بیماران بطور کامل ضدعفونی میشوند ولی با این حال رعایت نکات مراقبتی و جدیت در انجام آنها لازم است. به همین دلیل و برای جلوگیری از انتقال ویروس ها و عفونت های احتمالی استفاده از روکش لایت کیور پیشنهاد می گردد . این روکش ها از مواد درجه یک و با کیفیت تهیه و تولید شده و جزو اقلام یکبار مصرف است . شما می توانید بعد از هر بار استفاده از لایت کیور برای بیمار جدید آن را بطور کامل ضدعفونی و با استفاده از روکش لایت کیور آن را آماده استفاده کنید.

0نظر