راهنمای تعمیر و کالیبراسیون

نکات تعمیر و نگهداری دستگاه سونوگرافی

نکات تعمیر و نگهداری دستگاه سونوگرافی

چک لیست کامل بررسی دستگاه سونوگرافی – انجام تستهای دوره ای تعمیر و نگهداری برای دستگاه های سونوگرافی هر 6 ماه یکبار توصیه می شود در مقاله “نکات مهم تعمیر و نگهداری دستگاه سونوگرافی” به مهم ترین این نکات پرداخته شده است.

0 نظرات

عمر توربین های دندانپزشکی تان را تا دو برابر افزایش دهید

در متن پیش رو به نکات اساسی و کلیدی به هنگام استفاده و نگهداری صحیح از توربین و ایرموتورهای مورد استفاده در دندانپزشکی پرداخته می شود. لازم به ذکر است که نکاتی که در ذیل می خوانید بنا بر دستورالعمل … ادامه مطلب

0 نظرات