همکاری با هاسپکسا scaled

فروشگاه اینترنتی هاسپکسا در هیچ یک ازاستانها و شهرستان های ایران نمایندگی و اعطای حق فعالییت برای افراد حقیقی و حقوقی را به عمل نیاورده است و تمام فعالییت های شرکت در دفتر کار ما در تهران پشتیبانی و رسیدگی می شود.

فروشگاه اینترنتی هاسپکسا در آینده نزدیک با گسترش فعالییت های خود در نظر داشته در تمام استانهای ایران به ارائه خدمات و محصولات برای تمام مشتریان از طریق اعطای نمایندگی اقدام به عمل آورد . در صورت تمایل برای کسب نمایندگی در سایر استانها از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.