پارس آزمون

شرکت پارس آزمون تولید کننده کیت‌های بیوشیمی آزمایشگاهی تحت لیسانس کمپانی دیاکنوستیک در ایران است. کیت تروکال HS- CRP، فریتین، A1C، ALP، ASO، کلسترول HDL، استاندارد اسید اوریک، استاندارد اوره، استاندارد تری گلیسیرید، استاندارد توتال پروتئین، استاندارد منیزیم، استاندارد کراتینین، استاندارد گلوکز، استاندارد البومین، استاندارد آمیلاز، Bertholet، اوره UV،