Riester

در سال 1948 در Jungingen آلمان، شرکت Rudolf Riester GmbH توسط  Halma plc در سال 2007 تاسیس شد . این شرکت را از یک شرکت خانوادگی شرکت  بین المللی که گروهی از شرکت ها را شامل می شود، تبدیل کرد. امروز ریشتر یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تجهیزات تشخیصی برای مراقبت های اولیه و بیمارستان در سراسر جهان است و محصولات آن را در بیش از 150 کشور جهان توزیع می شود. ارزش های اصلی ریشتر عبارتند از: دستاورد، نوآوری، توانمندسازی و رضایت مشتری. این ها در تمام جنبه های روال کاری روزانه ریشتر نهادینه شده اند.

لیست محصولات ریشتر

  • فشارسنچ بازویی
  • پالس اکسیمتر
  • لارنگسکوپ
  • گوشی پزشکی
  • اسپکلوم