اندیکاتور بخار

1 کالا

    • ايران
    تست اتوکلاو (اندیکاتور بخار) سلامت سازان

    تست اتوکلاو (اندیکاتور بخار) سلامت سازان

    ۸۲,۵۰۰ تومان
    یکی از ابزارهای پایش کردن پارامترهای لازم در استریلیزاسیون یا همان بررسی صحت عملکرد در اسـتریلیزاسیون،تست اتوکلاو هستند. اندیکاتور کلاس 6 برای ارزیابی تمام پارامتر ها شامل زمان، دما و نفوذ بخار در فرایند استریلیزاسیون که در سیکل 134 درجه سانتیگراد / 3.5 دقیقه و 121 درجه سانتیگراد / 15 دقیقه استفاده می شود.