سرجی سل

1 کالا

    • آمريکا
    سرجیسل اتیکونسرجیسل اتیکون

    سرجیسل اتیکون (Ethicon Surgicel) بسته 12 عددی

    تماس بگیرید
    سرجی سل اتیکون (Ethicon Surgicel) یک باند قابل جذب است که جهت جلوگیری از خون ریزی رگ ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول را می توان در جراحی هایی مثل قلبی - عروقی وجراحیهای قفسه سینه فک و صورت و گوش و حلق و بینی و کیسه صفرا و جراحی زنان و زایمان و جراحی مغز و غیره مورد استفاده قرار داد. سرجیسل اتیکون با تشکیل لخته (کلاته کردن) و…