ضدعفونی کننده سطوح

1 کالا

    • ايران
    ضدعفونی کننده سطوح سایاسپت Hمحلول ضدعفونی کننده سطوح سایاسپت 1 لیتری

    ضدعفونی کننده سطوح سایاسپ Sayasept

    محلول ضدعفونی کننده سطوح سایاسپت ضدعفونی کننده سطوح عفونی و عمومی واحدهای پزشکی، دندانپزشکی و صنایع غذایی، فاقد آلدئید، فنل و هالوژن ها بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی نسل پنجم و ترکیبات بیگوانیدی می باشد. ضدعفونی کننده سطوح سایاسپت به گونه ای فرموله شده که با بکارگیری ترکیب نسل پنجم آمونیوم چهارتایی و بیگوانید در آن قادر به از بین بردن طیف وسیعی از میکروب ها، باکتری های گرم مثبت…