مسول فنی تجهیزات پزشکی

ناظر فنی تجهیزات پزشکی

ناظر فنی تجهیزات پزشکی

ناظر فنی تجهیزات پزشکی یا مسئول فنی (Technical Supervisor of Medical Equipment) یکی از ردیف های شغلی مورد استقبال دانشجویان مهندسی پزشکی می باشد. در این پست سعی شده مطالب ارائه شده منطبق بر دستورالعمل های اداره کل و انجمن … ادامه مطلب

2 نظرات