مهندسی پزشکی

معرفی رشته‌ی مهندسی پزشکی

دراینجا به معرفی رشته‌ی مهندسی پزشکی، وظایف مهندس تجهیزات پزشکی، بازار تجهیزات پزشکی می پردازیم. متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه‌های تجهیزاتی مراکز درمانی، آموزش چگونگی استفاده از … ادامه مطلب

0 نظرات