مهندسی پزشکی

معرفی رشته‌ی مهندسی پزشکی

در این مقاله به معرفی رشته‌ی مهندسی پزشکی، بهترین گرایش مهندسی پزشکی، وظایف مهندس تجهیزات پزشکی، بازار تجهیزات پزشکی می پردازیم. متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه‌های تجهیزاتی … ادامه مطلب

0 نظرات