اندازه‌گیری اکسیژن

یک دستگاه پالس اکسیمتر در دست یک فرد در حال استفاده.

پالس اکسیمتر چیست؟

پالس اکسیمتر یک تست برای اندازه‌گیری سطح اکسیژن یا همان اشباع اکسیژن است. در این روش‌اندازه‌گیری هیچ گونه دردی ندارد. با استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر متوجه می‌شود که چه میزان اکسیژن به دست شما می‌رسد.    دستگاه پالس اکسیمتر … ادامه مطلب

0 نظرات