تشک

بخشی از بافت تشک مواج که به دلیل باد شدن ایجاد شده است.

تشک مواج چیست و چه مزایایی دارد؟

تشک مواج یا همان تشک زخم بستر یک نوع از تشک برای مراقبت از بیمار به حساب می‌آید. هوایی که در فضاهای روی تشک مواج قرار می‌گیرد، سبب می‌شود تا پوست بدن کمتر تحت فشار باشد. در نتیجه فردی که … ادامه مطلب

0 نظرات