سوند فولی

سوند فولی

سوند فولی چیست؟

سوند ادرای که برای انواع شرایط پزشکی مورد اسفاده قراره می گیرند، سوند فولی یا فولی کاتتر یکی از تجهیزات پزشکی مهمی است که برای کمک به تخلیه مثانه و جلوگیری از نارسایی کلیه مورد استفاده قرار می گیرد. کاتتر … ادامه مطلب

0 نظرات