هتلینگ و تجهیزات بیمارستانی

تجهیزات پزشکی بیمارستانی به آن دسته از تجهیزاتی گفته می‌شود که برای تشخیص، مراقبت و درمان بیمار در محیط بیمارستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواردی همچون دستگاه نوار قلب، دستگاه الکتروسرجری (کوتر)، دستگاه سونوگرافی، چراغ‌های جراحی، الکتروشوک قلبی (دفیبریلاتور)، تجهیزات بیهوشی، مانیتور بیمار و … از اقلام این دسته به شمار می‌روند.